Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

News / Novinky

!!! Už nemáme žádná VOLNÁ štěňátka !!!

!!! We don´t have any puppies anymore !!!

 

!!! Máme štěňátka !!! 3 holčičky a 1 chlapeček, narození 14.4.2018

!!! We have puppies !!! 3 female and 1 male, born 14.4.2018

Přejeme rodině, přátelům, kamarádům a známým veselé Velikonoce

We wish our family and friends Happy Easter

Nová členka naší rodiny - I am White Rose Leneyco aka Růženka

New member of our family - I am White Rose Leneyco aka Růženka

Grand Ch., Ch.CZ, Club Ch., JCh., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča

je BŘEZÍ !!!

Štěňátka očekáváme ve druhé polovině dubna 2018

Grand Ch., Ch.CZ, Club Ch., JCh., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča se stala

!!! 6.nejlepší fenkou !!!

ve vystavovatelské souteži Bulldog Clubu České republiky za rok 2017

Grand Ch., Ch.CZ, Club Ch., JCh., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča to became

!!! 6th Best female !!!

show season 2017 of Bulldog Club Czech Republic

!!! Dnešním dnem /3.2.2018/ splnila Gabča podmínky pro udělení titulu GRAND ŠAMPION ČR !!!

Today, 3.2.2018, Gabča fulfilled the conditions for the title

!!! GRAND CHAMPION OF THE CZECH REPUBLIC !!!

Přejeme rodině, přátelům, kamarádům, známým a všem hodným lidem jen vše dobré, zejména hodně zdraví a lásky v novém roce. A ať se vám faleš, závist a zloba, vyhýbá obloukem, hodně štěstí !!!

We wish to family, friends, acquaintances and all good people, all good, much health and love in the new year !!!

!!! Dnešním dnem /25.6.2017/ splnila Gabča podmínky pro udělení titulu ŠAMPION ČR !!!

Today, June 25, 2017, Gabča fulfilled the conditions for the title

!!! CHAMPION OF THE CZECH REPUBLIC !!!

JCh., Club Ch., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča se stala 

!!! 5. nejlepší fenkou !!!

a Aloisia Louisa Magama Bull - Lojzička se stala

!!! 2. nejlepším štěňátkem !!!

ve vystavovatelské soutěži Bullog Clubu České republiky za rok 2016

 

JCh., Club Ch., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča to became

!!! 5th Best female !!!

and Aloisia Louisa Magama Bull - Lojzička to became

!!! 2nd Best puppy !!!

in competition Bulldog Club Czech Republic 2016

Přejeme všem našim přátelům, kamarádům a známým, ty nejkrásnější vánoční svátky a do nového roku jen to dobré, zejména pak hodně zdraví.

We wish all our friends, the most beautiful Christmas and the Happy New Year, especially good health.

3.12.2016 splnila Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull, podmínky pro udělení titulu " Slovenský šampión štěniat"

(více v sekci výstavy)

3.12.2016 Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull, fulfilled conditions for the title

" Slovak Champion Puppies "

(more in section show)

Máme tu čest být v říjnovém BullishMagazínu s naším vrhem "A"

We are privileged to be in the October BullishMagazine our litter "A"

odkaz zde / link here

Lojzička  - Aloisia Louisa Magama Bull a její PRVNÍ výstava !!!

(více v sekci výstavy)

Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull and her FIRST Show !!!

(more in section show)

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča 2,5 měsíce po porodu již ve výstavním kruhu !

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča 2,5 months after birth puppies already in the show ring !

19.6.2016 Už jsme na světě - 6 holčiček a 3 chlapečci !!!

více v sekci "štěňátka"

19.6.2016 Already we are the world - 6 girls and 3 boys !!!

see the section "pupies"

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča, dnes 18.5.2016, slaví své druhé narozeniny a má pro nás překvapení.

!!! BŘEZOST POTVRZENA !!!

Gábinka bude mít štěňátka, ve druhé polovině června 2016, více v sekci "štěňátka".

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča, today 18.5.2016, celebrating his second birthday and has a surprise for us.

!!! PREGNANCY CONFIRMED !!!

Gábinka will have puppies in the second half of June 2016, see the section "puppies".

 

 

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča se 19.3.2016 stala

!!! 4. nejlepší fenkou !!!

ve vystavovatelské soutěži Bulldog Clubu České republiky za rok 2015

(Jsme na ni velice pyšní, protože jsme soutěžily poprvé (jako začátečnice) a místa před námi obsadily již zkušené multi šampionky.)

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča to 19.3.2016 became

!!! 4th Best female !!!

in competition Bulldog Club Czech Republic 2015

(We are very proud because we competed for the first time (as a beginner) and places before us occupied already experienced multi champions.)

 

 

JCh Dolce Gabbana Leneyco - Gabča je od 21.1.2016

!!! ŠAMPIONKA Bulldog-Clubu ČR !!!

JCh Dolce Gabbana Leneyco - Gabča from 21.1.2016

!!! NEW CHAMPION Bulldog-Club CR !!!

Dnes (10.1.2016) jsme úspěšně zahájili výstavní sezónu roku 2016

(více v sekci "výstavy")

Today (10.1.2016), we have successfully started the show season 2016

(more in the section "Show")

 

Před první výstavou letošního roku navštívila Gabča psí wellness a náramně si to užila  /www.stylingpsubrno.cz/

Before the first dog show of this year visited Gabča canine wellness and greatly enjoyed it 

 

JCh Dolce Gabbana Leneyco - statistika soutěžních výsledků za rok 2015

JCh Dolce Gabbana Leneyco - statistics on competition results for 2015

17.12.2015 - vznik naší mezinárodně chráněné chovatelské stanice

MAGAMA BULL

17.12.2015 - creation of our internationally protected kennel MAGAMA BULL

 

TOPlist
aktualizováno: 25.06.2019 00:53:18