Založit webové stránky nebo eShop

News / Novinky

JCh., Club Ch., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča se stala 

!!! 5. nejlepší fenkou !!!

a Aloisia Louisa Magama Bull - Lojzička se stala

!!! 2. nejlepším štěňátkem !!!

ve vystavovatelské soutěži Bullog Clubu České republiky za rok 2016

 

JCh., Club Ch., Dolce Gabbana Leneyco - Gabča to became

!!! 5th Best female !!!

and Aloisia Louisa Magama Bull - Lojzička to became

!!! 2nd Best puppy !!!

in competition Bulldog Club Czech Republic 2016

Přejeme všem našim přátelům, kamarádům a známým, ty nejkrásnější vánoční svátky a do nového roku jen to dobré, zejména pak hodně zdraví.

We wish all our friends, the most beautiful Christmas and the Happy New Year, especially good health.

3.12.2016 splnila Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull, podmínky pro udělení titulu " Slovenský šampión štěniat"

(více v sekci výstavy)

3.12.2016 Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull, fulfilled conditions for the title

" Slovak Champion Puppies "

(more in section show)

Máme tu čest být v říjnovém BullishMagazínu s naším vrhem "A"

We are privileged to be in the October BullishMagazine our litter "A"

odkaz zde / link here

Lojzička  - Aloisia Louisa Magama Bull a její PRVNÍ výstava !!!

(více v sekci výstavy)

Lojzička - Aloisia Louisa Magama Bull and her FIRST Show !!!

(more in section show)

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča 2,5 měsíce po porodu již ve výstavním kruhu !

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča 2,5 months after birth puppies already in the show ring !

19.6.2016 Už jsme na světě - 6 holčiček a 3 chlapečci !!!

více v sekci "štěňátka"

19.6.2016 Already we are the world - 6 girls and 3 boys !!!

see the section "pupies"

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča, dnes 18.5.2016, slaví své druhé narozeniny a má pro nás překvapení.

!!! BŘEZOST POTVRZENA !!!

Gábinka bude mít štěňátka, ve druhé polovině června 2016, více v sekci "štěňátka".

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča, today 18.5.2016, celebrating his second birthday and has a surprise for us.

!!! PREGNANCY CONFIRMED !!!

Gábinka will have puppies in the second half of June 2016, see the section "puppies".

 

 

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča se 19.3.2016 stala

!!! 4. nejlepší fenkou !!!

ve vystavovatelské soutěži Bulldog Clubu České republiky za rok 2015

(Jsme na ni velice pyšní, protože jsme soutěžily poprvé (jako začátečnice) a místa před námi obsadily již zkušené multi šampionky.)

 

JCh, Club Ch, Dolce Gabbana Leneyco - Gabča to 19.3.2016 became

!!! 4th Best female !!!

in competition Bulldog Club Czech Republic 2015

(We are very proud because we competed for the first time (as a beginner) and places before us occupied already experienced multi champions.)

 

 

JCh Dolce Gabbana Leneyco - Gabča je od 21.1.2016

!!! ŠAMPIONKA Bulldog-Clubu ČR !!!

JCh Dolce Gabbana Leneyco - Gabča from 21.1.2016

!!! NEW CHAMPION Bulldog-Club CR !!!

Dnes (10.1.2016) jsme úspěšně zahájili výstavní sezónu roku 2016

(více v sekci "výstavy")

Today (10.1.2016), we have successfully started the show season 2016

(more in the section "Show")

 

Před první výstavou letošního roku navštívila Gabča psí wellness a náramně si to užila  /www.stylingpsubrno.cz/

Before the first dog show of this year visited Gabča canine wellness and greatly enjoyed it 

 

JCh Dolce Gabbana Leneyco - statistika soutěžních výsledků za rok 2015

JCh Dolce Gabbana Leneyco - statistics on competition results for 2015

17.12.2015 - vznik naší mezinárodně chráněné chovatelské stanice

MAGAMA BULL

17.12.2015 - creation of our internationally protected kennel MAGAMA BULL

 

TOPlist
aktualizováno: 26.03.2017 15:35:13